Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
27 Februarie - Ryk Tulbagh word goewerneur van die Kaapkolonie in 1751

Op 27 Februarie 1751 word Ryk Tulbagh goewerneur van die Kaapkolonie. Hy is seker die bekendste vir die Prag en Praal Wette wat hy ingestel het. Baie van ons het daarvan geleer toe ons op Laerskool was. Ek lees in  'n Graad 5 skool handboek wat in 1982 gepubliseer is die volgende: "... No one but the Governor may GILD his coach... No one below Junior Merchant may use a large umbrella . Only the wife of a Junior Merchant or Higher may wear silk or embroidered clothes, or velvet cloaks... No woman or girls may wear a train which touches the ground..." (Graves, F.E.: Pioneer Trails A History for Standard 3, Juta, 1982). 

Dit alles 'n poging van die Here XVII om uitspattogheid in sy kolonies aan bande te probeer lê. Ryk Tulbagh was getroud met die  suster van Goewerneur Hendrik Swellengrebel. Beide hulle seuns sterf jonk en hy het geen nageslag nie. Tulbagh openbaar 'n lewendige belangstelling in die ontdekking van die binneland en onder sy bewind word verskeie reise na die binneland onderneem. In 1760 word Jacobus Coetzee waarskynlik die eerste blanke wat die Oranjerivier oorsteek. Dit wek Tulbagh se belansgtelling en in 1761 stuur hy vir J.H. Hop om die gebied te gaan verken (SA Biografiese Woordeboek Deel 2).

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.030 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.036 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.068 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.087 seconds, 6.69 MB

Memory Usage

7083176

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'dhk1d2ugiobr2ojv7vpuui2fi3'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545221117' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'dhk1d2ugiobr2ojv7vpuui2fi3'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dhk1d2ugiobr2ojv7vpuui2fi3','1545228317','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 67
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:05:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:05:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='67'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None