Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
18 Desember - Stellenbosch se kerk brand af in 1710.

Volgens 'n boek oor die geskiedenis van die NGK Moedergemeente op Stellenbosch - Drie eeue van Genade - het die Kerk (wat in 1686 ingewy is en die eerste kerk is wat in SA gebou is) op 18 Desember 1710 saam met die drosdy en die meeste huise in die dorpie afgebrand: "Landdros Samuel Martini de Meurs het by die drostdy opdrag gegee aan 'n slaaf om 'n tabakkonfoor vir hom te gaan haal. 'n Kooltjie het uit die konfoor in die grasdak van van die drosdy gewaai ens ens." 

 In 1705 was daar ongeveer 13/14 huise in Stellenbosch. Daar is 'n skets van die dorp Stellenbosch - gemaak deur ene Stade in 1710 - wat nog o.a. dieKerk ook toon. Die betrokke Kerk het ongeveer gestaan waar Edgars in 1986 was (dit is tussen Pleinstraat en Kerkstraat). Die nuwe Kerk is eers in 1723 ingewy en was gebou op die terrein waar die huidige Moederkerk nog staan - skuins oorkant die Kweekskool. Met die afbrand van die Kerk het die gemeente 50 lidmate gehad. Met die dag van die brand het 'n baie sterk Suidooste-wind gewoed.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.067 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 6.70 MB

Memory Usage

7093736

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '3t818ea18p6npi526q3tf8bh62'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545217883' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '3t818ea18p6npi526q3tf8bh62'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3t818ea18p6npi526q3tf8bh62','1545225083','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 65
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:11:23' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:11:23' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='65'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None