Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
11 Maart - Pieter Cruijthof keer terug van 'n reis na die Namakwas in 1661

Op 11 Maart 1661 het Pieter Cruijthof terrugekeer van 'n reis na die Namakwas. Kort nadat Jan van Riebeeck aan die Kaap gekom het, is daar met verkenningstogte begin. So bv. is Houtbaai eers te voet en toe te perd bereik. In September 1655 vergesel Herry 'n groep wat tot by die Hottentots Holland Berge vorder (CFJ Muller verwys in sy 500 Jaar SA Geskiedenis net na hom as Herry - baie van ons het mos op skool geleer dat hy bekend was as Herry die Strandloper!!)

 Die doel van die reise was natuurlik om vee te ruil van die KhoiKhoi of dan Hottentotte. Abraham Gabbema was die leier van 'n geselskap wat in 1657 die Bergrivier bereik het. Die reis was nie baie suksesvol nie en die vryburgers oortuig toe vir Van Riebeeck dat die amptenare die skuld moet kry vir die gebrek aan sukses. Van Riebeeck laat toe die 8 vryburgers toe om op hulle eie 'n veeruil-ekspedisie te onderneem. Die resultaat: "een magere koe, drie kalven ende 47 oud ende jonge, slechte, malle schapen." Die ekspedisie het nog minder uitgerig as die vorige een wat onder beheer van die amptenare gestaan het en volgens Muller het Van Riebeeck  hulle "gevolglik gemaan om tuis te bly en liewer die landbou te behartig as om in die binneland rond te swerf."

Soos ons egter maar te goed weet: Swerf sou van hulle se nasate - en ander lede van die nuwe volk wat metteryd aan die Suidpunt van Afrika sou onstaan het, egter swerf. Prof. PJ van der Merwe noem in een van sy Trek-boeke dat daar eendag aan 'n ou Oom gevra is hoe ver hulle dan nog gaan trek. Die antwoord: "Tot anderkant uit!"

Jan van Harwarden se groep dring in 1658 deur tot die Land van Waveren en in 1659 bereik nog 'n groep die mond van die Bergrivier. 'n Ekspedisie van 1660/61 trek tot oor die Olifantsrivier. Hulle het onder andere vertel van die 200 tot 300 olifante wat hulle daar gesien het.

Pieter Cruithof - met wie ek die storie begin het - se reis was na die betrokke reis toe die Olifantsrivier - wat mos 'n entjie anderkant Lutzville in die see loop - ook sy naam gekry het.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.025 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.060 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.078 seconds, 6.69 MB

Memory Usage

7087352

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '7h5rckbsflpa5e2hnluv1t0d73'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545221038' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '7h5rckbsflpa5e2hnluv1t0d73'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7h5rckbsflpa5e2hnluv1t0d73','1545228238','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 60
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:03:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:03:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='60'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None