Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
18 Maart - Transvalers wag vir Frere in 1879

Op hierdie dag in 1879 het 4000-5000 Transvalers by Kleinfontein - ses uur se ry te perd vanaf Pretoria - bymekaargekom om te luiste na Goewerneur Frere se reaksie op hulle versoek dat die ZAR se onafhanklikheid herstel moes word. Daar was op daardie stadium skynbaar maar ongeveer 8000 mans in die Transvaal (ongeveer 40 000 blankes in totaal en 800 000 Swartmense).

Frere daag eers drie weke later op. AJH vd Walt e.a. sê dan ook op bl. 418 van hul boek Geskiedenis van Suid-Afrika: "In die dae (terwyl hulle op Frere gewag het) het Joubert verslag gedoen van sy besoek aan Frere in Natal, en die Transvalers het hul voorneme om vir die onafhanklikheid te stry  met nog meer nadruk as tevore bevestig. Die nouere omgang van so veel mense met mekaar  het daartoe bygedra dat hulle beter oor die werklike toestand ingelig kon word, en groter eensgesindheid is bewerkstelig."

Wolseley - Spesiale Kommissaris in Transvaal en Zoeloeland - het op 'n stadium gesê dat daar 'n beter kans is vir die Vaalrivier om na sy bron terug te vloei as vir die Transvalers om hulle onafhanklikheid terug te kry.

In 'n latere Volksstemming het 6591 burgers verklaar hulle is teen die anneksasie gekant terwyl 587 daarvoor was. Soos genoem was daar ongeveer 8000 burgers.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.038 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.071 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.091 seconds, 6.68 MB

Memory Usage

7080096

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'dj946a4dif91r0rg7ems6avmn6'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545221289' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'dj946a4dif91r0rg7ems6avmn6'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dj946a4dif91r0rg7ems6avmn6','1545228489','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 59
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:08:09' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:08:09' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='59'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None