Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
19 November - Vader Hidien sterf in 1871 in Kimberley

Ek lees op ble. 74-75 in Brian Roberts se boek Kimberley Turbulent City, David Phillip, 1985 dat 'n Rooms Katolieke priester, ene Vader Anatole Hidien op 19 November 1871 aan tifus gesterf het in Kimberley.

 

"The first-and for some time only - hospital at the dry diggings was a tent at Bultfontein, known as the Dutoitspan Hospital, which was erected and run by a saintly Roman Catholic priest, Father Anatolie Hidien. Almost singlehanded Father Hidien laboured among the sick and dying, visiting diggers in their tent and nursing he worst cases in his makeshift infirmary."

 

"He was...slowly dying of typhus which he contracted while nursing 'a poor man who was full of worms and covered with horrible ulcers' He died on 19 November. Throughout his own illness, he had continued to wash the sores of his patient twice a day, and for hours after his death the diseased man could be heard calling his name. When told of the priest's death, the man himself almost died immediately."

 

Daar is 'n foto van Vader Hidien in die boek. Ook van Erasmus Stephanus Jacobs wat die eerste diamant opgetel het. Hy was 'n lid van dieselfde Jacobs-"clan" waarvan ek afstam. Ek wonder hoeveel Afrikaners - wat met groot hoop en verwagting na die diamantvelde en later die goudvelde is het geld gemaak? Ons weet dat Rhodes en Kie het uiteindelik alles oorgeneem het, maar daar moes tog Afrikaners gewees het wat wel ook geld gemaak het?

 

As ek reg onthou was die Marais wat een van die groot donateurs van die Universiteit van Stellenbosch iemand wat geld aan die Witwatersrand gemaak het.

 

My oupagrootjie Jacobs se een suster is in ca 1872 in Kimberley gedoop en sy stiefma (Hester Bredenkamp) was in ca 1887 die 50ste persoon wat in Johannesburg begrawe is. Sy oupa Daniel Johannes Malan was weliswaar 'n direkteur van die Langlaagte Gold Mining and Prospecting Syndicate maar ek het ’n vermoede dat die firma nie een ons goud gemyn het nie!! Dit is nog een van die navorsingsprojekte wat ek beplan om solank lewe in die toekoms aan te pak.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.041 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.077 seconds, 6.16 MB
Application afterRender: 0.098 seconds, 6.74 MB

Memory Usage

7138848

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'lgq3fg5fljgdqpj7fhjaaomqg7'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545217907' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'lgq3fg5fljgdqpj7fhjaaomqg7'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lgq3fg5fljgdqpj7fhjaaomqg7','1545225107','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 58
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:11:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:11:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='58'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None