Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
2 April - Cornelis de Houtman bereik Indonesië in 1595.
Baie mense sê mos hulle hou nie van Geskiedenis nie omdat hulle dit assosieer met die leer van datums. Een datum wat elke Afrikaner-kind darem seker wel in sy/haar kop kon kry is dat Jan van Riebeeck op 6 April 1652 in Tafelbaai geland het. Dit laat my dink aan die datum op die geuwel van die studentehuis waarin my jongste broer tydens sy studiejare op Stellenbosch gebly het. Die datum op Villa Manne in Merriman-laan se geuwel was 1651.

 

Nog 'n April-datum wat egter van groot belang is vir die geskiedenis van blanke vestiging in Suid-Afrika is 2 April 1595. Dit is die datum waarop Cornelis de Houtman die eerste Nederlander word wat 'n seereis na Indonesië om die Kaap onderneem.  Dit was toevallig ook sy geboortedatum.

 

Verdere ontwikkelings na hierdie eerste seereis van Houtman was die stigting van die VOC in 1602 en natuurlik laasgenoemde se stigting van die Kaap as 'n halfwegstasie tussen Nederland en die Ooste.

 

Hy het die reis onderneem in opdrag van nege Amsterdamse sakemanne wat in 1594 die Compagnie van Verre gestig het. Op daardie stadium het die Portugese 'n Monopolie op die spesery-handel met die Ooste gehad. Op 4 Augustus 1595 bereik die vloot Mosselbaai waar hulle tot 11 Augustus vertoef. Hier word skape en beeste van die Hottentotte geruil.

 

De Houtman het Nederland met die skepe Amsterdam, Hollandia, Mauritius en Duyfken met  249 man aan boord verlaat. Die plan was om na Bantam te reis. Met sy terugkeer na Nederland op 15 Augutsus 1597 het nog net 87 van die manne geleef. Hulle het o.a. gesterf in gevegte onder mekaar en in 'n seerower-aanval.  Baie lede van die ekspedisie het waarskynlik ook van siektes gesterf. Daar word genoem dat hulle vir 6 maande in Madagaskar oorgebly het met die betrokke baai waar hulle vasgemeer het wat vandag nog bekendstaan as die Hollandse Begraafplaas.

 

 Weens Houtman se ondiplomatiese optrede teenoor die Sultan van Bantam kon hy nie daarin slaag om enige speserye by hom te koop nie. Hulle het uiteindelik daarin geslaag om speserye in Bali in die hande te kry. Volgens een bron was die ekspedisie 'n redelike finansiële sukses, maar volgens 'n ander kon net die koste van die reis min-of-meer gedek word.

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.037 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.072 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.091 seconds, 6.70 MB

Memory Usage

7098952

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'gianh0m1pf1tesb2tlj82odlt1'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545218576' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'gianh0m1pf1tesb2tlj82odlt1'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gianh0m1pf1tesb2tlj82odlt1','1545225776','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 57
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:22:56' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:22:56' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='57'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None