Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
22 Oktober - Veeruil-ekspedisie bereik Berg Rivier in 1657
Dit is welbekend dat o.a. om vee van die Khoikhoi te ruil daar reeds vroeg ekspedisies vanaf die Kasteel na die binneland onderneem is. Volgens Van der Walt, Wiid en Geyer se Geskiedenis van Suid-Afrikabereik die eerste geslaagde ekspedisie vanaf die Kasteel die binneland op 22 Oktober 1657 die Groot-Bergrivier.  Die ekspedisie was onder leiding van Abraham Gabbema en hy is vergesel van burgers en amptenare. Hulle het nege pakosse en 'n paar Khoikhoi saamgeneem en met sewe koeie, drie kalswers en een-en-veertig skape teruggekeer. (ble. 70-71)
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.025 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.056 seconds, 6.11 MB
Application afterRender: 0.076 seconds, 6.68 MB

Memory Usage

7077736

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'm0btv7ool68p7a3c39t8er5t32'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545217797' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'm0btv7ool68p7a3c39t8er5t32'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'm0btv7ool68p7a3c39t8er5t32','1545224997','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 55
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:09:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:09:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='55'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None