Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
22 April - Aanval op Grahamstad in 1819

Op 21 April 1819 arriveer 'n Swartman in Grahamstad met 'n boodskap aan Kolonel Wiltshire dat Makana die volgende oggend in Grahamstad sal wees om ontbyt te eet saam met die Kolonel (Kenney, R.U.: Piet Retief. The dubious hero, bl. 56).

Wie was Makana? Volgens die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel 1 was sy naam ook Nxele. Hy was 'n toordokter van die Xhosa-opperhoof Ndlambe. Ndlambe en die Xhosa-opperhoof Gaika was vyande en nadat Ndlambe vir Gaika in Junie 1818 verpletterend verslaan het roep Gaika die hulp van die Engelse in. Gaika was ook die opperhoof wat deur van die Slagtersnek-rebelle genader is om hulle te help in hulle stryd met die Engelse. Die Engelse het aan Gaika se versoek gehoorgegee en 'n Britse strafekspedisie trek saam met van Gaika se volgelinge teen Ndlambe uit. Hulle raak nie met Ndlambe slaags nie, maar brand sy volgelinge se hutte af en neem 23 000 beeste by hulle af.

Makana wat na homself volgens Dr. J.T. Van der Kemp as die broer van Christus verwys het, het 'n baie groot aanhang onder die Xhosas gehad. Op 22 April 1819 val hy met ten minste 10 000 krygers vir Grahamstad aan. Tydens die voorbereiding vir die aanval het hy o.a. aan sy krygers gesê dat hulle nie die Engelse se koëls moet vrees nie, want dit sou in water verander. Hy het ook hulle voorvaders uit die dood probeer opwek om hulle te help teen die Engelse. Tydens die Xhosas se onverskrokke aanval op Grahamstad, wat deur net 323 Engelse soldate verdedig is, het die Xhosas doodsveragtend opgetree terwyl “hulle die naam van Thayi, die seun van die Xhosa se skepper, uitroep.” Ten minste 'n duisend man sneuwel waaronder drie van Ndlambe se seuns. Net drie Engelse soldate sterf.

Die Engelse het Ndlambe se mense baie swaar gestraf weens die aanval en op 15 Augustus 1819 gee Makana hom aan Andries Stockenström oor terwyl hy uitroep: “Dit word beweer dat ek die Oorlog veroorsaak het. Ons sal sien of die vrede gaan terugkeer noudat ek my oorgee!” Makana word na Robbeneiland verban en verdrink op 9 Augustus 1820 naby Bloubergstrand toe hy saam met ander gevangenes met 'n bootjie probeer ontsnap. Die Xhosas wou nie die berigte dat Makana dood is glo nie. Hulle het met die volgende drie Grensoorloë elke keer verwag dat hy sou terugkom. Eers in 1873 word sy klere en versiersels wat bewaar is begrawe.


 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 6.69 MB

Memory Usage

7088656

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'pdulm59os4l832u6ot2pqk8it2'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545218557' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'pdulm59os4l832u6ot2pqk8it2'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'pdulm59os4l832u6ot2pqk8it2','1545225757','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 54
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:22:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:22:37' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='54'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None