Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
6 Mei - Andrew Murray bevestig as predikant in Bloemfontein in 1849.

Die bekende Dr. Andrew Murray word op 6 Mei 1849 op 20-jarige leeftyd deur sy Pa, Andrew Murray Senior, bevestig as leraar van die NGK in Bloemfontein. Vyf dae later – op 11 Mei - sou hy eers mondig word. Die teksvers van sy intreepreek was 1 Korinthiërs 1 vers 23.

Andrew Murray senior het in 1822 uit Skotland na Suid-Afrika verhuis. Toe sy seun in 1844 uit Europa vir hom laat weet dat hy besluit het om 'n predikant te word, skryf hy die volgende in 'n brief aan hom: "De dienst in de kerk van Zuid-Afrika belooft je niet veel van de rijkdom en het gemak van de wereld , maar biedt je een veld van nuttigheid aan, so uitgebreid als je kunt verlangen, en dat onder een vriendelijk en verdraagzaam volk." Ek aanvaar hy verwys hier na die Afrikaners - onder wie hy self predikant was. Hy was vir sy hele bediening predikant in Graaff-Reinet.

Andrew Murray sou vir 11 jaar predikant wees in Bloemfontein waarna hy ook die gemeentes Worcester, Kaapstad en Worcester bedien het. Gedurende sy verblyf in Bloemfontein het hy ook meer as een besoek aan die Voortrekkers in die Transvaal gebring. O.a. aan 'n groep wat bekendgestaan het as die Jerusalemgangers. Die leier van die Groep was Jan Adam Vosloo. In Die Jerusalemgangers, met besondere verwysing na JA Enslin maak prof. JP Claassen, met verwysing na Jan Enslin, die volgende opmerking: "Rondom hierdie man en sy geesgenote ontvou die vreemde verhaal van ’n aantal mense wat ’n plan opgevat het om oor Afrika te trek tot by Jerusalem. Hulle was vas oortuig dat die gevaarvolle reis oor die berge en vlaktes van die donker onbekende Afrika hulle sou bring by die glansende velde en ligtende hemel van Jerusalem. So sou hulle dan Jerusalem, die hervormde Paradys, vir hulleself en hulle nageslag verseker."

Dr. William Robertson, predikant van Swellendam, het hierdie begeerte om na verafgeleë plekke te trek ook vroeër by o.a. die De Beers in die wyk Swartberg teëgekom. Enslin en verskeie van sy volgelinge het familiebande met hierdie mense gehad... Afgesien van die geestelike dryfvere het Enslin ook gemeen dat so ’n trek na Jerusalem hom en sy volgelinge van Engelse oorheersing en die voortdurende konflik met die swartes sou bevry. Enslin het in 1837 die kolonie as Voortrekker verlaat en was in 1838 in Natal. Hy het hom later in die Winburg-omgewing gevestig en in 1848 was hy een van die kommandante by die Slag van Boomplaats. Ná die Boere se nederlaag het hy hom in Marico gevestig op sy plaas wat hy Meseg genoem het. Die plaas se naam is ontleen aan Psalm 120 vers 5, een van die bedevaartsliedere wat ’n Israeliet op sy reis na Jerusalem gesing het.

Enslin was in voortdurende konflik met sy mede-burgers. Hy het o.m. na aanleiding van Openbaring 12:3--4 gesê hy sien hoe Andries Wessel Pretorius deel uitmaak van die sterre of engele wat deur Satan in sy uiteindelike val meegsleur word. Dr. Andrew Murray het ná Enslin se dood in 1852 verskeie deputasies na die groep gelei. In ’n stadium wou sommige van Enslin se volgelinge selfs vir dr. Murray stenig omdat hulle hom as in diens van die ``Antichris” (Engeland) beskou het. Terwyl hulle besig was met voorbereidings vir die tog na Jerusalem, het ’n malaria-epidemie in die somer van 1851--1852 die lewens van verskeie lede van die groep, waaronder ook dié van Jan Enslin, geëis. Van sy volgelinge het nou ter wille van selfbehoud uit die Marico gevlug en in die Waterberg-distrik aangekom waar hulle die breë biesie-omsoomde rivier die Nyl genoem het en die dorpie Nylstroom tot stand gebring het.

Bronne: Claassen, J.P. : Die Jerusalemgangers, met besondere verwysing na JA Enslin, Pietersburg, 198;1 Du Plessis, J.: The Life of Andrew Murrau of South Africa, Marshall Brothers, 1919; Jacobs, D.M.: Die Vosloos - Nuttige Landsburgers, Deel 1, Kaapstad, 2003; Van Valen, L.J.: Geworteld in Zijn Liefde, Banier, 2008 (hierdie boek is 'n nuwe biografie oor Andrew Murray)

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.041 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.073 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.093 seconds, 6.70 MB

Memory Usage

7099656

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '31ak60msiv5vshv6nl2fdh5hc1'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545222853' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '31ak60msiv5vshv6nl2fdh5hc1'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '31ak60msiv5vshv6nl2fdh5hc1','1545230053','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 53
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:34:13' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:34:13' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='53'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None