Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
6 Mei - Lady Anne Barnard sterf in 1825

Lady Anne Barnard (geb. Lindsay op 8.12.1750) was getroud met Andrew Barnard, Koloniale Sekretaris van Goewerneur Macartney, wat die tweede Goewerneur was na die Eerste Britse Besetting van die Kaap in 1795. Hulle vertrek op 3 Februarie 1797 na die Kaap en sy keer vroeg in 1802 weer terug na Engeland terwyl haar man tydelik aan die Kaap agtergebly het.

Aangesien Macartney se vrou hom nie na die Kaap vergesel het nie is Lady Anne Barnard "tot haar vreugde daartoe geroep om die rol van eerste dame van die Kaapkolonie te vervul. Sy het aan die Kaap interaksie gehad met o.a. die hoƫ Britse offisiere en amptenare, Xhosa-kapteins en ook die vooraanstaande Afrikaners met wie sy gou bevriend geraak het. O.a. haar briefwisseling met 'n baie goeie vriend, Henry Dundas wat die Britse Minister van Oorlog en Kolonies was, asook met Macartney nadat hy die Kaap verlaat het, gee vir ons 'n baie goeie beeld van o.a. die algemene lewe aan die Kaap in daardie tyd. Van die briewe is gepubliseer. Van haar skrywerk, o.a. dagboeke, is ook deur die Van Riebeeck Vereeniging gepubliseer.

Sy was 'n talentvolle skryfster en het o.a. ook die woorde geskryf van 'n bekende Skotse ballade by name Auld Robin Gray. Sy het dit al in 1772 geskryf, maar eers kort voor haar dood erken dat sy die outeur was. Sy sterf op 6 Mei 1825 in Engeland.

Bron: SA Biografiese Woordeboek, Deel 1, RGN, 1976

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.030 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.037 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.073 seconds, 6.12 MB
Application afterRender: 0.095 seconds, 6.68 MB

Memory Usage

7081552

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'jbqd7b5qu195sn7mrlumfalis5'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545219944' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'jbqd7b5qu195sn7mrlumfalis5'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jbqd7b5qu195sn7mrlumfalis5','1545227144','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 52
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:45:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:45:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='52'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None