Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
13 Mei - Geboorte van eerste blanke kind aan Witwatersrand in 1887.

Op 13 Mei 1887 word Paulus Johannes Hartogh as die eerste blanke kind op die Witwatersrand gebore. Hy is gebore in Ferreiraskamp.

Vroeg in Maart 1886 ontdek 'n Australiese delwer, George Harrison, toevallig die hoofrif op die gedeelte van Langlaagte wat aan Gerhardus Cornelis Oosthuizen behoort het. Kolonel Ignatius Purdon Ferreira was teen die einde van Mei 1886 besig met prospeteerwerk langs die Krokodilrivier en toe hy die nuus ontvang van die ontdekking. Hy vertrek dadelik na die goudvelde en trek op die grens van die plaas Turffontein sy wa met die voorkant na die opkomende son “en in hierdie posisie het dit maande lank gestaan terwyl ander waens aangekom het en langs hom uitgespan het..” Dit was die begin van Ferreiraskamp.

Daar word die volgende staaltjie vertel oor die vinnige ontwikkeling van Fereiraskamp. 'n Boer wat daar met 'n vrag landbouprodukte kom smous het, het so 'n goeie prys vir sy produkte gekry dat hy somaar sy span osse ook verkoop het. Toe hy 'n paar maande terug was met 'n nuwe span osse om sy wa te kom haal “was daar intussen soveel nuwe wonings opgerig dat hy sy wa stuk -vir-stuk uitmekaar moes haal om dit tussen die geboue uit te kry.”

Johannesburg is uitgelê op 'n stuk driehoek uitvalgrond bekend as Randjieslaagte. Dit was kroongrond en het sy bestaan te danke daaraan dat dit na die opmeet van die omliggende plase nie by enige van die plase ingesluit was nie. Vanaf die Twaalf-uur-posisie kloksgegewys word Randjieslaagte deur die volgende plase omring: Braamfontein, Klipfontein, Doornfontein, Turffontein en Langlaagte. Die tender vir die opmeet van die eerste 600 standplase op Randjieslaagte is op 24 September 1886 aan J.E. De Villiers toegeken. Op 8 Desember 1886 is die veiling van die eerste standplase in Johannesburg gehou.

'n Delwerskamp wat as Paarlkamp en ook Afrikanerkamp bekendgestaan het is op Langlaagte opgerig. Die naam het sy oorsprong by die baie Afrikaners van die Paarl-omgewing wat hulle daar gevestig het. Daar word genoem dat Paarkamp 'n goeie reputasie gehad het as “ 'n vreedsame en ordeliewende gemeenskap waar elke Sondag kerkdienste gehou is.”

Ek het ook twee familie-verbintenisse met die ontstaan van Johannesburg. My oorgrootjie Willem Daniel Jacobs (geb. 21.6.1839) was drie keer en moontlik ook 'n vierde keer getroud. Sy eerste vrou was sy niggie Jacoba Wilhelmina van Zyl, sy tweede vrou was Anna Aletta Malan en sy derde vrou was Hester Suzara Johanna Bredenkamp wat op 11.7.1857 gebore is. Ek stam af van die huwelik met Anna Aletta Malan. Interessant genoeg is die derde van die drie kinders uit die huwelik, Rachel Elizabeth, op 9 Junie 1872 op Kimberley gedoop. Willem Daniel het dus heel moontlik aan die diamantstormloop deelgeneem. Volgens F.J. Bredenkamp se boekie Bredenkamp, 1763-1968, Saamtrek Kroonstad, April 1968 is Hester Bredenkamp “op 31 jarige ouderdom oolede (dus ca 1888) kort na haar agste kind se geboorte. Sy was die 50ste persoon wat in Johannesburg (Braamfontein) begrawe is.”

Volgens E.L.P Stals se boek Afrikaners in die Goudstad, Deel 1, 1886-1924 wat ook die bron is vir die meeste van bostaande inligting, was D.J Malan 'n direkteur van die Langlaagte Goldmining and Prospecting Syndicate. Daniel Johannes Malan was die pa van Anna Aletta Malan wat Willem Daniel Jacobs se tweede vrou was. Hy is gebore in ca 1824. My voorname Daniel Malan het sy oorsprong by hom. In sy boedel word verwys na sy direkteurskap van die Langlaagte Goldmining and Prospecting Syndicate. Ek het ook in die Staatsargief, Pretoria op verskeie hofsake afgekom waarin hy betrokke was m.b.t. die maatskappy. Sy bynaam was Ryk Daantjie Malan. Hy het egter arm gesterf – sy boedel getuig daarvan. As deel van sy boedelpapiere is daar 'n brief wat my Oupa Jacobs in die 1920's aan die Meester van die Hooggeregshof geskryf het om navraag te doen oor sy Oupagrootjie se belang in die Langlaagte Goldmining and Prospecting Syndicate. Die Meester het iets in dier voege gesê dat 'n prokureur met geld wat vir die verkoop van die plaas/plase wat aan die Maatskappy behoort het verdwyn het. Ek kon nog nie enige inligting opspoor of die Maatskappy ooit enige goud gedelf het nie. Om dit te probeer vasstel is 'n projek vir die toekoms.

Bronne: Bredenkamp, F.J.: Bredenkamp, 1763-1968, Saamtrek Kroonstad, April 1968. Stals, E.P.J: Afrikaners in die Goudstad, Deel 1, 1886-1924, Haum, 1978 Webtuiste: http://www.sahistory.org.za/pages/index/extra-dates/extra_dates.html

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.054 seconds, 6.14 MB
Application afterRender: 0.072 seconds, 6.71 MB

Memory Usage

7104624

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '51fhsink8utbimvrlar6ialov0'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545217791' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '51fhsink8utbimvrlar6ialov0'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '51fhsink8utbimvrlar6ialov0','1545224991','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 51
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:09:51' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:09:51' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='51'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None