Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
20 Mei - Vasco da Gama bereik Indië in 1498.

Op 20 Mei 1498 bereik Vasco da Gama Calicut in Indië en was gevolglik die aanvoerder van die eerste vloot skepe van Europa wat Indië bereik. Die grondwerk vir die prestasie is o.a. gelê deur Prins Hendrik die Seevader, derde seun van die Portugese koning Joao 1, wat na 1415 ontdekkingsreise langs die Weskus van Afrika beplan en gefinansier het. Hy self het nooit aan enige reis deelgeneem nie.

Dias - wat die reis met skepe waarvan die grootte drie maal kleiner as die van Da Gama was aangedurf het - draai in 1488 by waarskynlik die Groot Visrivier om. Prof. CFJ Muller sê in sy boek 500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis dat dit 'n wyse besluit was want al sou hy en sy mense Indië bereik het hulle veral weens die "onverbiddelike vyandskap van Islam in die Indiese Oseaan" nooit van hulle reis sou teruggekeer het nie. Wat ook teen hulle getel het was hulle ondoeltreffendde skepies, gebrek aan proviand en die oorblywende afstand na Indië.

Een van die gevolge van die ontdekking van die Seeweg na Indië was dat Veniesië moes aanskou "hoe sy magtige Middeleeuse handelsmag, gegrond op die verspreiding van dieselfde Oosterse ware, soos die môremis voor die son verdwyn." Dit sou weer die Nederlanders wees wat die Portugese monopolie op handel met die Ooste verbreek. Die Nederlanders was die middelmanne wat die Portugese se handelsware versprei het. Teen 1590 word dit vir hulle onmoontik gemaak deur die Spaanse Koning Filips II wat op daardie stadium ook Koning van Portugal was. Ek vermoed dit moes in die teken gestaan het van die Tagtigjarige Oorlog tussen Katolieke Spanje en die Protestantse Nederlanders. 'n Oorlog wat eers met die Vrede van Wesfale in 1648 ten einde sou loop. Prof. CFJ Muller sê: "Dit was die teken vir deelname deur die Nederlanders aan die opsetlike aggressie teen die skepe van die Portugese, met wie hulle byna 'n eeu lank op heel goeie voet verkeer het.

Dit word die uitgesproke doelwit om handel met die speseryeilande - die Molukke en nie Indië nie - te bereik, en in 1592 stuur nege Amsterdamse koopliede die broers Cornelis en Frederik de Houtman na Lissabon om "secreete informatie" in te win oor die seilweg om die Kaap, wat sedert die dae van Dias so sorgvuldig geheim gehou is." Die eerste Nederlander wat die Ooste bereik was Jan Huyghen van Linschooten en wel in 1595. Die VOC is in 1602 gestig en die res van die geskiedenis - veral die deel van 6 April 1652 tot op vandag - is ou nuus!!

Muller noem ook dat die Portugese se pogings om die seeweg na Indië te vind gestaan het in die teken van die stryd tussen die Christelike Weste en Islam. Die Moslems was op daardie stadium die dominante mag in die Ooste en deur toegang tot die rykdomme van die Ooste te kry sou dit die Christendom in hulle stryd teen die Islam versterk. Vasco da Gama het tydens sy tweede reis na Indië in 1502 nie geskroom om wreedaardig op te tree om die heerser van Calicut in Indië te oorreed om 'n ooreenkoms met hom te sluit nie. Dit nadat daar nie gretigheid daartoe was met sy eerste besoek in 1598 nie. In 'n Wikipedia-artikel word nl. die volgende genoem: "Once he had reached the northern parts of the Indian Ocean, Gama waited for a ship to return from Mecca and seized all the merchandise on it. He then ordered that the hundreds of passengers be locked in the hold and the ship - which was named Mîrî, and which contained many wealthy Muslim merchants - to be set on fire.When Gama arrived at Calicut on October 30, 1502 the Zamorin was willing to sign a treaty."

Muller verwys na Da Gama as "die strenge tugmeester wat wis om sy wil deur te voer, 'n onbuigbare en ferme dienaar van sy koning, opvlieënd van aard, 'n man wat in die uitvoering van wat hy as sy plig beskou het, selfs nie sou aarsel om die uiterste wreedhede te begaan nie." Dit het egter nie verhoed dat die "Monastery of the Hieronymites" in Belém, Portugal opgerig is om sy reis na Indië te gedenk nie. M.b.t. sy nasate word o.a. die volgende in die Wikipedia-artikel gesê: "His male line issue became extinct in 1747, though the title went through female line. The 17th Count Vasco da Gama was a guest on What's My Line? in 1958: he was a pool table sales- and repairman from Brooklyn."

Bronne - Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama; Muller, C.F.J.: 500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, Academica, 1980

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 6.70 MB

Memory Usage

7102496

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '93ev01dh8os99nofr7cfpa0uv4'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545221724' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '93ev01dh8os99nofr7cfpa0uv4'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '93ev01dh8os99nofr7cfpa0uv4','1545228924','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 50
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:15:24' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:15:24' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='50'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None