Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order

Soek

Digitale Boeke

In hierdie afdeling stel ek publikasies waarvan die kopiereg reeds verval het en wat digitaal verwerk is beskikbaar vir aflaai.

a. De Klerk W.J.: De Gesneuvelden en Gestorven van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika Gedurende den Oorlog 1899-1902, Pretoria, 1906. Die teks is digitaal verwerk deur Pieter van der Merwe Laai af.

b. M'Carter, J.M.: The Dutch Reformed Church in South Africa. With Notices of the other Denominations. An historical sketch, Cape Town 1869 - - Die teks is digitaal verwerk deur Pieter van der Merwe. Laai af.

Die SA Biografiese Woordeboek, Deel 1 verwys as volg na die boek: "Hoewel dit van beperkte omvang en geen suiwere kerkgeskiedenis is nie, is M'Carter se boek die eerste kerkgeskiedkundige werk wat in en oor Suid-Afrika geskryf is."

Die boek bevat ook inligting oor die algemene geskiedenis wat waarskynlik nie in ander bronne opgeteken is nie. Hier is bv. 'n verwysing wat betrekking het op die Bloukrans-moorde van 1838: "It has been the lot of the writer to labour as pastor in the very district where these things occurred, and amid the relatives of the murdered families. There are very few in his congregation who cannot tell of one or of many relatives then murdered. In some cases one remained as the solitary remnant of a family. In the summer of 1865, happening to be in the neighbourhood of the Blaauwkrans, a farmer informed him that the banks bad been washed away by the late rains, and many bones exposed. He went to the spot, and there indeed found many relics of the slaughter which happened thirty-two years previously. The murdered had been buried in heaps near the river, at the depth of two or three feet, and covered with stones. And now, the bank having given way, many skeletons, some of full-grown persons, others clearly of babies at the breast, were exposed to view, and called for a second sepulture." 

c. Carter, T.F.: The Boer War. Its Causes and Results, J.C. Juta, 1896 - Die teks is digitaal verwerk deur Pieter van der Merwe. Laai af.

Die outeur was 'n joernalis, politikus en regter. Die boek handel oor die Eerste Anglo-Boere Oorlog. In die SA Biografiese Woordeboek, Deel 3 word die volgende gesê: "Hy is teenwoordig by die veldslae van Laingsnek en Amajuba en gee later 'n boek uit waarin sy ondervindings op onpartydige en openhartige wyse beskryf word."

d. The Transvaal trouble. An address by John Hays Hammond. The Abbey Press Publishers, 1900 - Die teks is digitaal verwerk deur Pieter van der Merwe. Laai af

John Hays Hammond was 'n briljante Amerikaanse ingenieur wat voor die Tweede Anglo Boere-Oorlog aan die Jameson Inval deelgeneem het. Hy het 'n groot rol in die vestiging van die mynboudbedryf in Suid-Afrika gespeel en is na sy terugkeer na die VSA op 'n stadium as Vise-presidentskandidaat oorweeg. 'n Artikel oor hom verskyn in die deel 2 van die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek.

e. Transkribsies van 'n reeks artikiles uit die Journal of the Dutch Burger Union of Ceylon:

Die verwysings van die artikels wat getranskribeer is, is as volg: 

Vol: XVIII No. 3, January 1929, pp. 103 – 106.

Vol: XXXVI No.1, July 1946, pp. 1 – 6.

Vol. XXXVI No. 2, Oct 1946, pp. 35 – 47.

Vol. XXXVI No. 3, Jan 1947, pp. 68 – 77.

Vol. XXXVI No. 4, April 1947, pp. 101 – 120.

Vol. XXXVII No.1, July 1947, pp. 1 - 15

Die transkribsies is gedoen deur Pieter van der Merwe en hy het toestemming by die Dutch Burger Union of Ceylon gekry om dit gratis beskikbaar te stel. Naas 'n kaart van Ceylon bevat die dokument ook 'n lys van burgers wat in Ceylon gesterf het. Die lys is verskaf deur die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein. Laai af.

f. F.V. Engelenburg en G.S. Preller: Onze Krijgs-officieren. Album van portretten met levens-schetsen der Transvaalse Generaals en Kommandanten, e.a., Uitgegeven ten "Volkstem" Kantore, Pretoria, 1904. 

Die teks is digitaal verwerk deur Pieter van der Merwe. Laai af

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrike Skakels

GGSADie Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat onder meer belangstelling en navorsing in genealogie bevorder onder lede, amateur-genealoë en almal wat belangstel in genealogie.
Lees Meer...

Argief Die databasis, NAAIRS van die Nasionale Staatsargief is waarskynlik die belangrikste webtuiste vir genealogiese navorsing in Suid-Afrika. Verwysings na meer as 7 miljoen dokumente, kaarte, foto's ens. in Suid-Afrikaanse Argiewe en ander navorsingsinstansies kan hier gevind word.

Lees Meer...

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.89 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.067 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.089 seconds, 6.73 MB

Memory Usage

7133952

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'rvm6c7ssetg24bqd99s2mu2t00'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1576007761' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'rvm6c7ssetg24bqd99s2mu2t00'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rvm6c7ssetg24bqd99s2mu2t00','1576014961','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 69)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 40
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-10 21:56:01' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-10 21:56:01' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='40'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None