Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order

Soek

Genealogiese Handleiding
Die 2010 weergawe van my Handleiding is nou hier beskikbaar vir aflaai. Die vorige weergawe wat beskikbaar was, was die een van 2004. Die handleiding maak nie aanspraak op 'n volledige bespreking van al die onderwerpe nie, maar behoort veral vir beginner-navorsers van groot waarde te wees. Die Handleiding bestaan uit 183 bladsye en 97 aanhangsels.

Hiermee die inhoudsopgawe van een van die hoofstukke:

Hoofstuk 9
Bronne: Vindmiddels op ongepubliseerde staatsbronne 105

A. Inleiding
B. Vindmiddels
a. Inleiding
b. Bespreking van vindmiddels
i. Lyste van argivalia
ii. Inventarisse
1. Inleiding
2. Wes-Kaapse Provinsiale Argief
3. Vrystaatse Provinsiale Argief
4. Nasionale Argief, Pretoria
5. Kwazulu-Natalse Provinsiale Argief
iii. Indekskaartjies
1. Wes-Kaapse Provinsiale Argief
2. Nasionale Argief, Pretoria
3. Kwazulu-Natalse Provinsiale Argief
iv. NAAIRS - Staatsargiefdiens se Rekenaardatabasis
1. Inleiding
2. Soektogte op NAAIRS m.b.v. die internet
a. Verskillende databasisse
b. Beskrywing van inligting op NAAIRS-verwysing
c. Hoe doen 'n mens 'n soektog?
d. Afbakening van periode waarin bron geskep is
e. Voorbeeld van 'n soektog
f. Nog 'n paar voorstelle
v. Indekse van boedels in Meesterskantoor, Kaapstad
vi. Family History Library Catalog

Volledige Handleiding (26 MB)

 

Belangrike Skakels

GGSADie Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat onder meer belangstelling en navorsing in genealogie bevorder onder lede, amateur-genealoƫ en almal wat belangstel in genealogie.
Lees Meer...

Argief Die databasis, NAAIRS van die Nasionale Staatsargief is waarskynlik die belangrikste webtuiste vir genealogiese navorsing in Suid-Afrika. Verwysings na meer as 7 miljoen dokumente, kaarte, foto's ens. in Suid-Afrikaanse Argiewe en ander navorsingsinstansies kan hier gevind word.

Lees Meer...

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.026 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 6.11 MB
Application afterRender: 0.077 seconds, 6.71 MB

Memory Usage

7106032

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'oqtbdc693r14r3dso2vru7ti52'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545217816' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'oqtbdc693r14r3dso2vru7ti52'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'oqtbdc693r14r3dso2vru7ti52','1545225016','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 13
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:10:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:10:16' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='13'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 28 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None