drugs online & order viagra | Canadian pharmacy mail order
drugs online & order viagra | Canadian pharmacy mail order

Soek

Genealogiese Handleiding
Die 2010 weergawe van my Handleiding is nou hier beskikbaar vir aflaai. Die vorige weergawe wat beskikbaar was, was die een van 2004. Die handleiding maak nie aanspraak op 'n volledige bespreking van al die onderwerpe nie, maar behoort veral vir beginner-navorsers van groot waarde te wees. Die Handleiding bestaan uit 183 bladsye en 97 aanhangsels.

Hiermee die inhoudsopgawe van een van die hoofstukke:

Hoofstuk 9
Bronne: Vindmiddels op ongepubliseerde staatsbronne 105

A. Inleiding
B. Vindmiddels
a. Inleiding
b. Bespreking van vindmiddels
i. Lyste van argivalia
ii. Inventarisse
1. Inleiding
2. Wes-Kaapse Provinsiale Argief
3. Vrystaatse Provinsiale Argief
4. Nasionale Argief, Pretoria
5. Kwazulu-Natalse Provinsiale Argief
iii. Indekskaartjies
1. Wes-Kaapse Provinsiale Argief
2. Nasionale Argief, Pretoria
3. Kwazulu-Natalse Provinsiale Argief
iv. NAAIRS - Staatsargiefdiens se Rekenaardatabasis
1. Inleiding
2. Soektogte op NAAIRS m.b.v. die internet
a. Verskillende databasisse
b. Beskrywing van inligting op NAAIRS-verwysing
c. Hoe doen 'n mens 'n soektog?
d. Afbakening van periode waarin bron geskep is
e. Voorbeeld van 'n soektog
f. Nog 'n paar voorstelle
v. Indekse van boedels in Meesterskantoor, Kaapstad
vi. Family History Library Catalog

Volledige Handleiding (26 MB)

 

Belangrike Skakels

GGSADie Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat onder meer belangstelling en navorsing in genealogie bevorder onder lede, amateur-genealoƫ en almal wat belangstel in genealogie.
Lees Meer...

Argief Die databasis, NAAIRS van die Nasionale Staatsargief is waarskynlik die belangrikste webtuiste vir genealogiese navorsing in Suid-Afrika. Verwysings na meer as 7 miljoen dokumente, kaarte, foto's ens. in Suid-Afrikaanse Argiewe en ander navorsingsinstansies kan hier gevind word.

Lees Meer...